המפלגה הליברלית, איגוד עובדים - תקנות ועקרונות, חוזרים ומכתבים

01.01.1970 - 31.12.1989

סימול התיק : ה 3 - 11/ 1

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

תקנוני אגוד העובדים הליברליים בישראל.
חוזרים ומכתבים בנושא התקנון- הצעות לתיקון.
חוברת עקרונות אגוד העובדים הליברליים בישראל.