המפלגה הליברלית, מחלקת ההסברה - כנס, חוזרים

01.01.1972 - 31.12.1982

סימול התיק : ה 3 - 10/ 4

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקול מכנס הסברה של המפלגה הליברלית 1982.
חוזרים של אגף ההסברה במפלגה הליברלית- היערכות הסברתית ועניינים
שוטפים.
בתיק גם: כרוז גח"ל לקראת הבחירות לכנסת השמינית.