המפלגה הליברלית, 'דף לחבר', מכתבים וחוזרים

01.01.1974 - 31.12.1977

סימול התיק : ה 3 - 10/ 3

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

גליונות 'דף לחבר'-עיתון המפלגה הליברלית.
מכתבים וחוזרים בנושא 'דף לחבר'.