המפלגה הליברלית, 'הדרך', פרוטוקולים ומכתבים

01.01.1971 - 31.12.1984

סימול התיק : ה 3 - 10/ 1

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

גליונות 'הדרך'- ביטאון המפלגה הליברלית.
מכתבים ופרוטוקולים בנושא 'הדרך'.
בתיק גם: מסמכי הרישום של 'הדרך' אצל רשם החברות.