המפלגה הליברלית, דו"חות מבקר המדינה- מימון בחירות

01.01.1977 - 31.12.1984

סימול התיק : ה 3 - 9/ 10

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

דו"חות ומאזנים כספיים של המפלגה הליברלית.
דו"חות מבקר המדינה לפי חוק מימון המפלגות.