המפלגה הליברלית, קופת אשראי וחיסכון של הציונים הכלליים, פרוטוקולים, תקנות ומכתבים

01.01.1960 - 31.12.1984

סימול התיק : ה 3 - 9/ 7

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתבים ופרוטוקולים מישיבות אגודת אשראי וחיסכון של הציונים
הכלליים- הרכב האגודה, מעמדה הפורמאלי, מאזנים כספיים ועניינים
שוטפים.
בתיק גם: תקנות האגודה.