המפלגה הליברלית, ישיבות גזברות, פרוטוקולים ודו"חות

01.01.1968 - 31.12.1985

סימול התיק : ה 3 - 9/ 5

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הגזברות- דיונים, דו"חות, הצעות ואישורי
תקציב, עניינים שוטפים.