המפלגה הליברלית, מנהל כספים, פרוטוקולים

01.01.1966 - 31.12.1966

סימול התיק : ה 3 - 9/ 4

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות מנהל הכספים- דיונים על המצב הכספי ועניינים
שוטפים.