המפלגה הליברלית, וועדה תקציבית, פרוטוקולים

01.01.1980 - 31.12.1982

סימול התיק : ה 3 - 9/ 3

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הוועדה התקציבית - הצעות תקציב, אישורי
תקציב, הסכמים עם העובדים ועניינים שוטפים.