המפלגה הליברלית, גזברות, מכתבים, דו"חות, חוזרים ופרוטוקולים

01.01.1970 - 31.12.1984

סימול התיק : ה 3 - 9/ 2

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים, חוזרים ומכתבים- דו"חות תקציביים, הסדרי תקציב
ועניינים מוניציפליים.
בתיק גם: הסכם עבודה בין המפלגה הליברלית לבין וועד עובדי
המפלגה וזכרון דברים בין גזברות המפלגה הליברלית וגזברות תנועת
החרות.