המפלגה הליברלית, גזברות וכספים, עובדי המפלגה, חוזרים ומכתבים

01.01.1977 - 31.12.1988

סימול התיק : ה 3 - 9/ 1

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

חוזרים ומכתבים בנושאי תקציב, זכויות ותשלומים לעובדים, הסדרי
תשלום ועניינים שוטפים.