המפלגה הליברלית, חוג רעיוני בראשות ירקוני, פרוטוקולים, חוזרים ומכתבים

01.01.1974 - 31.12.1981

סימול התיק : ה 3 - 8/ 18

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים, חוזרים ומכתבים של החוג הרעיוני בראשות ירקוני-
גיבוש וקידום תכנים רעיוניים, פעילות רעיונית: כנסים, אסיפות
והרצאות, דיוני תקציב ועניינים שוטפים.