המפלגה הליברלית, סיעת הגוש המרכזי, פרוטוקולים, חוזרים ומכתבים

01.01.1979 - 31.12.1979

סימול התיק : ה 3 - 8/ 17

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים, חוזרים ומכתבים של סיעת הגוש המרכזי בנושאי הבחירות
לועידה החמישית של המפלגה הליברלית, הצעות למצע משותף ועניינים
שוטפים.