המפלגה הליברלית, חטיבת המורים, פרוטוקולים, חוזרים, מכתבים ודו"חות

01.01.1972 - 31.12.1984

סימול התיק : ה 3 - 8/ 16

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים, חוזרים ומכתבים של חטיבת המורים- בחירות לוועידת
הסתדרות המורים וועדי הסניפים, דו"חות תקציב ועניינים שוטפים.