המפלגה הליברלית, 'זבולון', 'מכבי', מכתבים, חוזרים ופרוטוקולים

01.01.1976 - 31.12.1986

סימול התיק : ה 3 - 8/ 15

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים, חוזרים ומכתבים של אגודת יורדי הים- 'זבולון' בנושא
תקציב ועניינים שוטפים.
בתיק גם: הסכם בוררות כספי בין 'זבולון' ו'מכבי'.