המפלגה הליברלית, חוג עולי בולגריה, חוזרים ומכתבים

01.01.1984 - 31.12.1986

סימול התיק : ה 3 - 8/ 13

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

חוזרים ומכתבים של חוג עולי בולגריה- מינויים, חברויות ועניינים
שוטפים.