המפלגה הליברלית, חוג עולי ברית המועצות, חוזרים ודו"חות

01.01.1974 - 31.12.1979

סימול התיק : ה 3 - 8/ 11

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

חוזרים ודו"חות של חוג עולי ברית המועצות במפלגה הליברלית-
פעילויות, חברויות, מינויים ועניינים שוטפים.