המפלגה הליברלית, 'קדימה' - חוג עולי הונגריה, מכתבים וחוזרים

01.01.1974 - 31.12.1984

סימול התיק : ה 3 - 8/ 10

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתבים וחוזרים של 'קדימה' - חוג עולי הונגריה במפלגה הליברלית-
פעילויות, עניינים שוטפים.