המפלגה הליברלית, תנועת המעמד הבינוני, מכתבים

01.01.1978 - 31.12.1978

סימול התיק : ה 3 - 8/ 9

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתבים מתנועת המעמד הבינוני במפלגה הליברלית לשר משה ניסים
בנושא העלאת מיסי עירית ת"א-יפו, חוק הגנת הדייר.