המפלגה הליברלית, תא עורכי דין, חוזרים ומכתבים

01.01.1987 - 31.12.1987

סימול התיק : ה 3 - 8/ 8

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

חוזרים ומכתבים של תא עורכי הדין במפלגה הליברלית- חברויות,
מועמדויות ומינויים.