המפלגה הליברלית, ריכוז יוצאי ליברלים עצמאיים (ל"ע), חוזרים וחוברת

01.01.1979 - 31.12.1979

סימול התיק : ה 3 - 8/ 7

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

חוזרים לחברי ריכוז ל"ע ובלתי מפלגתיים לקראת כנס בנושא הרחבת
פעילות והיערכות הסברתית.
בתיק גם: בטאון חטיבת אחדות בליכוד.