המפלגה הליברלית, דור המשך, פרוטוקולים

01.01.1974 - 31.12.1978

סימול התיק : ה 3 - 8/ 6

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הנהלת דור ההמשך של המפלגה הליברלית- החלטות,
פעילויות, תקציב, עניינים מוניציפליים.
בתיק גם: סיכום ממצאי מחקר בנושא עמדות החיילים בנושאים
פוליטיים 1973.