המפלגה הליברלית, ישיבות ההנהלה, פרוטוקולים

04.01.1987 - 22.08.1987

סימול התיק : ה 3 - 4/ 16

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

פרוטוקולים מישיבות ההנהלה של המפלגה הליברלית בנושאים:
האיחוד עם תנועת החרות, נכסי המפלגה ועתידם לאור האיחוד, מצבה
הכספי של המפלגה, ההתארגנות לבחירות במסגרת מפלגת הליכוד,
הקונגרס הציוני ונציגות המפלגה בו, פרישת חברים מהמפלגה, גזברות
המפלגה ותקציבה, כנוס ועידה ארצית, מלחמת אירן-עירק, ההנהלה
הציונית והועד הפועל הציוני וייצוג המפלגה הליברלית במוסדות
אלו ובסוכנות היהודית, תפקוד גזברות המפלגה, הבעיה הפלסטינית,
פעילות הסניפים ותקצובם, כנוס מרכז המפלגה, סכסוך בין קבוצת
רנר-מודעי לבין קבוצת שריר-נסים.