המפלגה הליברלית, ישיבות ההנהלה, פרוטוקולים

02.01.1986 - 27.11.1986

סימול התיק : ה 3 - 4/ 15

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

פרוטוקולים וסיכומים מישיבות ההנהלה של המפלגה הליברלית בנושאים:
איגוד העובדים של המפלגה ושיתוף הפעולה עם תנועת החרות במסגרת
ההסתדרות, גזברות המפלגה, פרישת חברים מהמפלגה והחזרתם, תקציב
המפלגה, האיחוד עם תנועת החרות ועתיד המפלגה, תקצוב הסניפים,
האינטרנציונל הליברלי, מינוי חברים למוסדות המפלגה, הערוץ השני
בטלויזיה.
דיון וסקירות בנושאים כלכליים ומדיניים.