המפלגה הליברלית, ישיבות ההנהלה, פרוטוקולים

10.01.1985 - 13.12.1985

סימול התיק : ה 3 - 4/ 14

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

פרוטוקולים וסיכומים מישיבות ההנהלה של המפלגה הליברלית בנושאים:
מערכת הבריאות, האיחוד עם תנועת החרות, היחסים עם מדינות ערב,
ועידה בינלאומית בנושא טאבה, הועד הפועל הציוני, הסוכנות הציונית
ויהדות התפוצות, התארגנות לקראת הועידה החמישית של המפלגה,
מינוי חברים לתפקידים במוסדות המפלגה, האינטרנציונל הליברלי
התארגנות לבחירות להסתדרות, החוק הנורבגי, שביתת הרופאים, שינוי
התקנון, פעילות המפלגה באורוגווי, מצב החקלאות בארץ, איגוד
העובדים של המפלגה, גזברות המפלגה.
דיון וסקירות בנושאים כלכליים, מדיניים ומשפטיים.
רשימת חברי ההנהלה הארצית של המפלגה.