המפלגה הליברלית, ישיבות ההנהלה, פרוטוקולים

06.12.1984 - 27.12.1984

סימול התיק : ה 3 - 4/ 13

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

פרוטוקולים וסיכומים מישיבות ההנהלה של המפלגה הליברלית בנושאים:
רדיו קול אמריקה בישראל, הבחירות המוניציפליות ושיתוף הפעולה
עם תנועת החרות במסגרת זו, ההיבטים הכלכליים בשלטון המוניציפלי,
תיפקוד מוסדות המפלגה, המחלקה החקלאית של המפלגה.