המפלגה הליברלית, ישיבות ההנהלה, פרוטוקולים ורשימה

05.01.1984 - 22.11.1984

סימול התיק : ה 3 - 4/ 12

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

פרוטוקולים וסיכומים מישיבות ההנהלה של המפלגה הליברלית בנושאים:
הסכם גח"ל, שיתוף הפעולה והמשא ומתן לאיחוד עם תנועת החרות,
בחירת ועדה לניהול המו"מ, תדמית המפלגה, קונגרס האינטרנציונל
הליברלי, תקציב המפלגה, התארגנות לקראת הבחירות לכנסת והקמת מטה
בחירות, פעילות הסניפים ותקצובם, הנושא המוניציפלי ופעילות
הועדה המוניציפלית.
סקירות ודיונים בנושאים כלכליים ומשפטיים.
רשימת חברי מטה הבחירות.