המפלגה הליברלית, ישיבות ההנהלה, פרוטוקולים

17.11.1983 - 29.12.1983

סימול התיק : ה 3 - 4/ 11

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

פרוטוקול מישיבת ההנהלת המפלגה הליברלית וראשי הסניפים בנושאים:
האיחוד עם תנועת החרות ושיתוף הפעולה עימה, פעילות הסניפים
לאור הבחירות המוניציפליות, תדמית המפלגה.
פרוטוקול מישיבת ההנהלה של המפלגה בנושאים: ממשלת אחדות לאומית,
תיפקוד מוסדות המפלגה, עתיד המפלגה, שינוי התקנון.