המפלגה הליברלית, ישיבות ההנהלה, פרוטוקולים

20.01.1983 - 27.10.1983

סימול התיק : ה 3 - 4/ 10

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

פרוטוקולים וסיכומים מישיבות ההנהלה של המפלגה הליברלית בנושאים:
התארגנות לבחירות המוניציפליות וסיכומן, ייצוג המפלגה בממשלה,
שיתוף הפעולה עם תנועת החרות, תקציב הממשלה, שינוי התקנון,
תיפקוד מוסדות המפלגה, תדמית המפלגה, תקציב המפלגה, רפורמה
במיסוי, מדיניות רווחה, הועדה החקלאית של המפלגה
ופעילותה, מצב החקלאות בישראל, מערכת הבריאות, דו"ח ועדת החקירה
בנושא הטבח בסברה ושתילה.
סקירות ודיונים בנושאים כלכליים.