המפלגה הליברלית, סניף צפת, התכתבות, חוזרים ופרוטוקולים

26.01.1976 - 14.02.1982

סימול התיק : ה 3 - 22/ 68

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות בנושאים: הקמת הסניף ופעילותו, בחירת מועמד לראשות העיר,
שיתוף הפעולה בין המפלגה הליברלית ובין תנועת החרות בצפת,
תקצוב הסניף, הקמת מועדון.
חוזרי תעמולה לתושב בנושא מועמד הליכוד לראשות העיר.
פרוטוקולים מישיבות הסניף בנושאים: המועמד לראשות העיר, שיתוף
הפעולה עם תנועת החרות, הרכב הרשימה למועצה.