המפלגה הליברלית, סניף פתח תקוה, התכתבות, רשימות, דו"חות ובטאון

01.01.1973 - 31.12.1989

סימול התיק : ה 3 - 22/ 67

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

תתכתבות בנושאים: הערכות סניפים ומטות לבחירות המקומיות, נציגי
השכונות למועצת העיר, התפקדות סיעתית, התארגנות הליכוד לבחירות,
תביעה ודיון בבית הדין של מפלגה בנושא זיופים בבחירות לסניף
ומינוי ועדת חקירה בנושא, מועמד הליכוד לראשות העיר, חברי המפלגה
במועצת העיר.
רשימת החברים במטה הבחירות של סניף פתח תקוה; רשימת חברי המפלגה
הליברלית במועצת העיר.
דו"חות בנושא תוצאות הבחירות המוניציפליות בפתח תקוה.
החלטה בנושא הבחירות לסניף.
בטאון הליכוד בפתח תקוה הכולל בקורת על פעילות מועצת העיר
בנושאים שונים ומפרט את פעילות הליכוד בעיר.