המפלגה הליברלית, סניף עפולה, התכתבות

11.02.1982 - 07.04.1983

סימול התיק : ה 3 - 22/ 65

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות בנושאים: רשימת מועמדים לבחירות המוניציפליות בעפולה,
התארגנות לבחירות המוניציפליות.