המפלגה הליברלית, סניף עכו, התכתבות, רשימות ודו"ח

15.11.1974 - 26.07.1983

סימול התיק : ה 3 - 22/ 64

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות בנושאים: הצטרפות חברים לסניף עכו, פעילות הסניף
ותקצובו.
רשימת נוכחים בישיבה, רשימת חברי מטה הבחירות של גח"ל בעכו.
דו"חות על הסניף בנושאים: ייצוג הסניף במועצה, שיתוף פעולה עם
הליכוד, החברים בסניף, פעילותו ותקצובו.