המפלגה הליברלית, סניף נתניה, התכתבות, רשימות וקטעי עיתונים

01.01.1972 - 31.12.1983

סימול התיק : ה 3 - 22/ 63

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות בנושאים: הרכבת רשימת הליכוד למועצת עיריית נתניה,
רשימת הליכוד, שיתוף פעולה בין חרות לליברלים, תקצוב הסניף
ופעילותו, בחירות פנימיות בסניף, פעולות ארגון והסברה לקראת
הבחירות, פעילות 'איגוד העובדים הליברליים' בנתניה, החלפת ראש
העיר מטעם הליכוד, מוסדות הסניף, בחירת מועמד לראשות העיר,
נציגי הסניף במרכז המפלגה.
הרשימה המוניציפלית של הליכוד; רשימת נציגי הליכוד במועצה;
הרשימה המוניציפלית של 'איגוד העובדים הליברליים'; רשימת
תוצאות הבחירות; רשימת חברי הסניף.
החלטת בית הדין של המפלגה הליברלית בנושא קיום רוטציה בעירייה,
ובעניין הרשימה המוניציפלית של המפלגה.
פרוטוקול מישיבת ועדת ערעורים של המפלגה בנושא הרכב רשימת
המועמדים למועצה.
גזרי עתונות בנושא ההתארגנות לבחירות המוניצפליות ותוצאותיהן.