המפלגה הליברלית, סניף נתיבות, התכתבות, רשימות, חומר תעמולה

01.01.1969 - 06.07.1983

סימול התיק : ה 3 - 22/ 62

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות בנושאים: שתוף פעולה בין חרות לליברלים במסגרת סניף
נתיבות, תביעת דיבה נגד הליכוד.
הרשימה המוניציפלית של הליכוד; רשימת החברים במועצה; רשימת
תוצאות הבחירות.
חוזרי תעמולה בנושא המצע המוניציפלי של רשימת הליכוד.
כרוז תעמולה של רשימת הליכוד.