המפלגה הליברלית, סניף נשר, התכתבות, פרוטוקולים, רשימות וקטעי עיתונים

01.01.1972 - 28.06.1978

סימול התיק : ה 3 - 22/ 61

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות בנושאים: איוש תפקידים במועצת נשר - בית חנן,
רשימת הליכוד, שיתוף פעולה בין חרות לליברלים, תקצוב הסניף
ופעילותו, תקצוב ופעילות מועדון הסניף.
הרשימה המוניציפלית של הליכוד; רשימת נציגי הליכוד במועצה.
כתבות מהעיתונות בנושאים: המצב בנשר, מדיניות המועצה, שינויים
בהרכב המועצה.
פרוטוקולים מישיבות בנושא בחירת מועמדים לרשימת הליכוד למועצה.
דו"ח פעילות הסניף.
כרוז הודעה על אסיפה.