המפלגה הליברלית, סניף נצרת, התכתבות, רשימות וקטעי עיתונים

26.11.1972 - 29.08.1977

סימול התיק : ה 3 - 22/ 60

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות בנושאים: רשימת גח"ל לעיריית נצרת, הקמת סניף המפלגה
הליברלית בנצרת, תקצוב הסניף.
הרשימה המוניציפלית של הליכוד; רשימת נציגי הליכוד במועצה.
כתבות מהעיתונות בנושא תפקוד המועצה והחלפת העומד בראשה.