המפלגה הליברלית, סניף נס ציונה, התכתבות, רשימות חברים, וחומר תעמולה

01.01.1972 - 31.12.1978

סימול התיק : ה 3 - 22/ 59

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות בנושאים: המועמד לראשות המועצה, פעילות הסניף, הצטרפות
הליכוד לקואליציה במועצה, הכללת נשים ברשימות המועמדים, מיקום
נציגי המפלגה הליברלית ברשימה המוניציפלית של גח"ל, הרכב חברי
הסניף, תקצוב הסניף וחובות הליכוד בנס-ציונה.
הרשימה המוניציפלית של הליכוד; רשימת נציגי הליכוד במועצה; רשימת
חברי הנהלת הסניף.
דו"ח בנושא תוצאות הבחירות.
הזמנה לכנס הסברה; כרוז הזמנה לאסיפת הסברה.