המפלגה הליברלית, סניף נחלת יהודה, חומר תעמולה ורשימות חברים

01.01.1973 - 31.12.1973

סימול התיק : ה 3 - 22/ 58

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

חוזר לתושב בנושא מצע הרשימה המוניציפלית של הליכוד.
הרשימה המוניציפלית של הליכוד; רשימת נציגי הליכוד במועצה.