המפלגה הליברלית, סניף נהריה, התכתבות, רשימות, דו"חות וקטעי עיתונים

01.01.1969 - 20.10.1977

סימול התיק : ה 3 - 22/ 57

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות בנושאים: רשימת המועמדים לעיריית נהריה, הקלות מס
לתושבי המקום (כולל כתבה מהעתונות ותקנה בנושא), פרישת נציג
הליכוד מהעיריה, תקצוב הסניף, הקמת משרד חדש.
רשימות תוצאות הבחירות; הרשימה המוניציפלית של הליכוד.
זכרון דברים בנושא הסכם קואליציוני במועצת העיר בין הליכוד
למערך.
דו"חות בנושא פעילות הסניף.
כתבה על פרישת נציג הליכוד מהנהלת העיריה.