המפלגה הליברלית, סניף מצפה רמון, התכתבות, פרוטוקולים, חוזר

01.01.1977 - 26.06.1983

סימול התיק : ה 3 - 22/ 56

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות בנושאים: הקמת סניף ומועדון של המפלגה הליברלית במצפה
רמון, פעילות הסניף והוצאותיו, בחירת חברים לרשימת המועצה, ביטול
הבחירות המוניציפליות.
בקשות של פעילים לקבלת חברות במפלגה הליברלית.
פרוטוקולים של ישיבות פעילי המפלגה בנושא בחירת מועמדים למועצה.
חוזר תעמולה לתושב מטעם מועמד תנועת 'לעם' לראשות המועצה.