המפלגה הליברלית, סניף מעלות תרשיחא, התכתבות, סיכום ישיבה

01.01.1972 - 31.12.1979

סימול התיק : ה 3 - 22/ 55

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות בנושא הקשיים הכלכליים של מועצת מעלות-תרשיחא ומינוי
ועדה קרואה.
הרשימה המוניציפלית של הליכוד; רשימת החברים במועצת העיר.
סיכום ישיבת הועידה הפריטטית בנושא סכסוכים פנימיים במועצה.
גזרי עתונות בנושאים: מצב העיירה, תפקוד המועצה, הדחת ראש
המועצה.