המפלגה הליברלית, סניף מטולה, התכתבות, רשימות, דו"חות וקטעי עיתונים

01.01.1971 - 31.12.1979

סימול התיק : ה 3 - 22/ 54

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות ודו"חות בנושאים: פעילות הסניף, הוצאות פעילותו ותקצובו,
פעילות ראש המועצה, בחירת חברים לרשימת הליכוד למועצה.
רשימות חברי סניף הליכוד והמועמדים לרשימת מועצת מטולה.
כרוז בנושא אסיפה בהשתתפות פסח גרופר.
כתבות מהעתונות בנושא תוכניות הפיתוח במטולה ובנוגע לאי האמון
של חברי המועצה בראש המועצה.