המפלגה הליברלית, סניף מנחמיה, התכתבות ודו"חות

05.04.1973 - 25.04.1973

סימול התיק : ה 3 - 22/ 53

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות בין יושב ראש הסניף במנחמיה, בני שליטא, ובין גורמים
שונים במפלגה הליברלית בנושאים: פעילות הסניף, תקצובו, ארגון
כנסים איזוריים ובנושאים אישיים.
דו"חות בנושא פעילות הסניף.