המפלגה הליברלית, סניף מחנה דוד, התכתבות

05.04.1973 - 25.04.1973

סימול התיק : ה 3 - 22/ 52

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות בנושא פעילות יושב-ראש הסניף.