המפלגה הליברלית, סניף מזכרת בתיה, התכתבות, רשימות ומצע

01.06.1973 - 31.12.1973

סימול התיק : ה 3 - 22/ 51

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות בנושא בחירת מועמד מטעם תנועת הליכוד לראשות המועצה
המקומית ובנוגע להתארגנות לבחירות.
מצע הרשימה המוניציפלית של תנועת הליכוד במזכרת בתיה.
רשימת חברי תנועת הליכוד במועצה.