המפלגה הליברלית, סניף מגדל העמק, מכתב, רשימות וכתבה מהעתונות

01.01.1973 - 15.04.1979

סימול התיק : ה 3 - 22/ 50

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

רשימת חברי תנועת הליכוד במועצת מגדל העמק; רשימת התנועה
למועצה.
מכתב בנושא הצטרפות חבר לסניף המפלגה.
כתבה מהעתונות בנושא הבחירות המוניציפליות במקום.