המפלגה הליברלית, סניף מגדל, התכתבות ורשימות

01.01.1973 - 15.04.1979

סימול התיק : ה 3 - 22/ 49

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות בנושאים: תמיכת מפלגת הליכוד בראש מועצת מגדל, בחירת
מועמד לראשות המועצה.
רשימות מועמדי הליכוד למועצה.