המפלגה הליברלית, סניף מבשרת ציון, התכתבות, הודעות ורשימות

01.01.1973 - 15.04.1979

סימול התיק : ה 3 - 22/ 48

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

התכתבות בנושאים: תפקוד סניף תנועת הליכוד במבשרת ציון, המועמד
לראשות המועצה מטעם המפלגה.
מכתב ורשימות בנושא ההסכמים בין המפלגה הליברלית ובין תנועת
החרות בנוגע לרשימה משותפת בבחירות המקומיות.
הודעות לציבור מטעם מועמדי הליכוד לראשות המועצה.