המפלגה הליברלית, הועידה החמישית - מושב שני, פרוטוקולים, וחוזרים

19.05.1985 - 19.06.1985

סימול התיק : ה 3 - 1/ 5/ 3

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

חוזרים ומכתבים לצירי המפלגה הליברלית בנושא המושב השני של
הועידה החמישית.
פרוטוקול מישיבת ועדת המנדטים של מושב הועידה.
פרוטוקול המושב השני של הועידה החמישית, בנושא האיחוד
עם תנועת חרות.